Maarsbergen 12 mei 2017

Hierbij nodigen wij de leden van IJsclub De Kom uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op 27 mei a.s. om 19.00 uur in het clubhuis.