Schaatsseizoen
Het schaatsseizoen loopt van 1 november van het huidige jaar tot 1 november het jaar daarop.
Lid worden
Lid worden voor het nieuwe schaatsseizoen is mogelijk voor 1 november van het huidige jaar. Wordt men lid na 1 november dan geldt het lidmaatschap pas het schaatsseizoen daarop, en betaalt men gewoon entree als er geschaatst kan worden.
Voorbeeld 1:
Iemand wordt lid voor 1 november, dan kan men schaatsen op vertoon van zijn of haar lidmaatschapskaart.
Voorbeeld 2:
Iemand wordt lid na 1 november, dan kan men schaatsen na betaling van het entree geld.
Individueel abonnement
Peuter abonnement gratis (tot en met 3 jaar) Jeugd abonnement €4,00 (van 4 jaar tot en met 15 jaar) Volwassenen abonnement €8,00 (vanaf 16 jaar)
Gezinsabonnement
Op het gezinsabonnement krijgt u indien het totaal van de contributie boven de €19,60 is 10% korting. Voorwaarde is wel dat alle gezinsleden wonen op het zelfde adres.
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld wordt eenmalig betaald, dit is op het moment dat men lid wordt. Indien men al lid is vanaf peuter gaat het lidmaatschap geruisloos over zonder kosten.
Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 per persoon. Het inschrijfgeld bedraagt €7,00 per gezinsabonnement.
Berekening contributie
De contributie wordt berekend op basis van de leeftijd die het lid heeft voor 1 november van het huidige jaar. Wordt het lid in het schaatsseizoen 16 jaar, dan is er geen extra contributie verschuldigd. Bij aanvang van het volgende schaatsseizoen wordt dan automatisch de contributie verhoogd.

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling van het lidmaatschapsgeld dient vooraf te geschieden, uitsluitend via automatische incasso. Jaarlijks kan het bedrag van het lidmaatschapsgeld, zonder persoonlijke berichtgeving vooraf, aangepast worden.
Download hier het machtigingsformulier.
Lid worden? Vul het inschrijf formulier in, en stuur dit naar de ledenadministratie.
Download hier het inschrijfformulier.