Hieronder de huisregels op een rijtje:

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissingen.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor letsel ontstaan op het terrein en de ijsbaan.
 • Aanwijzingen van het bestuur of een door het bestuur aangewezen vrijwilliger dienen opgevolgd te worden op straffe van verwijdering van het terrein.
 • Consumpties mogen alleen genuttigd worden bij het clubhuis.
 • Op straffe van inbeslagname en/of verwijdering van de ijsbaan, is het verboden om de volgende zaken mee te nemen: glaswerk/blik/plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens en scherpe voorwerpen.
 • Geen sneeuw / ijsballen gooien.
 • Afval in de afval bak.
 • Wanneer de ijsbaan schoon geveegd word gaan er veeg machines de baan op. Blijf weg bij deze machines, ze zijn gevaarlijk. Ook het achteraan schaatsen kan gevaarlijk zijn.
 • Entree bewijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 • Schaats nooit achter afzettingen, het ijs is daar onbetrouwbaar!
 • De oranje pylonen laten staan.
 • Geen stoelen uit het clubhuis mee naar buiten nemen.
 • Geen gaten in het ijs hakken.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn.
 • Meldt gevaarlijke situaties.
 • Het betreden van de ijsbaan is niet toegestaan buiten de openingstijden, conform artikel 461 Wetboek van Strafrecht.