4 februari 2021

In verband met de komende strenge vorstperiode en Corona, zijn wij in overleg getreden met de Gemeente. Gezien de huidige coronamaatregelen en het extra besmettingsrisico van de Britse variant van Covid 19 is het voor ons als IJsclub de Kom helaas niet mogelijk om de ijsbaan te openen de komende periode.